Ταυτότητα - Σκοποί της EEOKT

  1. Η προαγωγή της γνώσης σχετικώς με την βιολογία, επιδημιολογία, πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των νεοπλασμάτων (όγκων, καρκίνου) της κεφαλής και τραχήλου,
  2. Η ανάπτυξη και δημοσίευση κατευθυντήριων οδηγιών για την θεραπευτική και υποστηρικτική αντιμετώπιση των πασχόντων από νεοπλάσματα της κεφαλής και τραχήλου,
  3. Η διοργάνωση πάσης φύσης επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και συνεδρίων σχετικά με τα νεοπλάσματα κεφαλής και τραχήλου,
  4. Η οργάνωση και τήρηση αρχείου νεοπλασμάτων για τα περιστατικά καρκίνου κεφαλής και τραχήλου που εμφανίζονται στην χώρα μας,
  5. Η ανάπτυξη  και η προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων, όπως και η διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων και ξένων ερευνητών, σε τομείς σχετικούς  με τους όγκους της κεφαλής και τραχήλου. Η ανάπτυξη κλινικών μελετών θα επιτυγχάνεται μέσω δραστηριοποίησης σε συνεργατικές ογκολογικές ομάδες της Ελλάδας και του εξωτερικού,
  6. Η ενημέρωση του κοινού σε τομείς έγκαιρης διάγνωσης, πρόληψης και θεραπευτικής αντιμετώπισης των κακοήθων νοσημάτων της κεφαλής και τραχήλου,
  7. Η εκπροσώπηση της χώρας μας σε αντίστοιχες εταιρείες και οργανώσεις του εξωτερικού,
  8. Η συνεργασία με αντίστοιχους φορείς άλλων χωρών και η συμμετοχή της εταιρείας και των μελών της σε επιστημονικές δραστηριότητες, όπως π. χ. συνέδρια ή επιστημονικές εκδηλώσεις, που λαμβάνουν χώρα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
  9. Η οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με ή χωρίς συνεργασία άλλων φορέων της χώρας μας ή του εξωτερικού, όπως και η έκδοση ενημερωτικών και επιστημονικών εντύπων, βιβλίων και περιοδικών, όπως και ανακοινώσεων σχετικών με το αντικείμενο της εταιρείας για την επιμόρφωση και ενημέρωση τόσο των ιατρών, όσο και του κοινού,
  10. Η χορήγηση σε μέλη ή μη μέλη της Εταιρείας επάθλων για πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες ή μελέτες σχετικές με την ογκολογία της κεφαλής και τραχήλου καθώς και υποτροφιών σε νέους επιστήμονες για μετεκπαίδευση στην Ελλάδα ή το  εξωτερικό σε τομείς της ογκολογίας της κεφαλής και τραχήλου.