Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου [email protected]
  • en

Menu

3ο Πολυεπιστημονικό Συνέδριο για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου

3ο Πανελλήνιο Πολυεπιστημονικό Συνέδριο για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου

Γενικές πληροφορίες

Οργάνωση

Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου (EEOKT)
Βλασσοπούλου 14, 11741 Αθήνα
Tηλ: 210 9232744
Φαξ: 216 7005938
e-mail: [email protected]
Website: www.heshno.org

Ημερομηνία

5 – 6, Οκτωβρίου 2018

Χώρος διεξαγωγής

Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Λούρος»
Μητέρα Α.Ε.

Ερυθρού Σταυρού 6
15123 Μαρούσι, Αθήνα
www.hygeia.gr

Εγγραφές

Ειδικευμένοι Ιατροί: 100€
Ειδικευόμενοι: Δωρεάν
Τεχνολόγοι / νοσηλευτές/τριες: Δωρεάν
Φοιτητές: Δωρεάν

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα δοθεί στους συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική μορφή, μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου.

Γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα θα είναι η Ελληνική

Γραμματεία

Πανεπιστημίου 11, Βούτες
71500, Ηράκλειο, Κρήτη
Tηλ: 2810222155, Fax: 2810222156
&
Κλεομένους 7, Κολωνάκι, Αθήνα
Tηλ: 2107240039, Fax: 2107240608
Email: [email protected]
Website: www.scep.gr

The event will be awarded

By Panhellenic Medical Association (Ph. M.A.) with 14 CME- CPD credits