Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου [email protected]
  • en

Menu

4ο Πολυεπιστημονικό Συνέδριο για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου

4ο Πανελλήνιο Πολυεπιστημονικό Συνέδριο για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου

Γενικές πληροφορίες

Οργάνωση

Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου (EEOKT)
Βλασσοπούλου 14, 11741 Αθήνα
Tηλ: 210 9232744
Φαξ: 216 7005938
e-mail: [email protected]
Website: www.heshno.org

Ημερομηνία

13 – 14, Σεπτεμβρίου 2019

Χώρος διεξαγωγής

Crowne Plaza Hotel

Μιχαλακοπούλου 50
11528, Αθήνα
www.cpathens.com

Εγγραφές

Ειδικευμένοι Ιατροί: 100€ (δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος)
Ειδικευόμενοι: Δωρεάν

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα δοθεί στους συμμετέχοντες σε ηλεκτρονική μορφή, μετά το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου.

Το Συνέδριο μοριοδοτείται

Από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ) με 16 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης CME-CPD credits

Γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα θα είναι η Ελληνική. Οι Διαλέξεις απο τους προσκεκλημένους ομιλητές του εξωτερικού (invited guest faculty) θα είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Γραμματεία

Scientific | Cultural Events and Publications
Tηλ: 2107240039, 281022155, Fax: 2107240139
Email: [email protected]
Website: www.scep.gr

Sponsored by

Medella