Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου [email protected]
  • en

Menu

Προσκεκλημένοι ομιλητές

4ο Πανελλήνιο Πολυεπιστημονικό Συνέδριο για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου

Paolo Bossi (Italy) – Medical Oncologist
Christos Christopoulos (France) – Radiation Oncologist
George Garas (United Kingdom) – Head and Neck Surgeon
József Lövey (Hungary) – Radiation Oncologist
Hisham Mehanna (United Kingdom) – Head and Neck Surgeon
Ash Mosahebi (United Kingdom) – Plastic Surgeon
Apostolos Karkanevatos (United Kingdom) – Otolaryngologist
Petr Szturz (Czech Republic) – Medical Oncologist