Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου [email protected]
  • en

Menu

Προσκεκλημένοι ομιλητές

2ο Πανελλήνιο Πολυεπιστημονικό Συνέδριο για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου

Paolo Bossi (Italy) – Medical Oncologist
Jean Bourhis (Switzerland) – Radiation Oncologist
Ana Ferreira Castro (Portugal) – Medical Oncologist
Christos Christopoulos (France) – Radiation Oncologist
George Garas (United Kingdom) – Head and Neck Surgeon
Joseph I. Helman (USA) – Oral and Maxillofacial Surgeon
Christophe Le Tourneau (France) – Medical Oncologist
Apostolos Karkanevatos (United Kingdom) – Otolaryngologist
Jozsef Lovey (Hungary) – Radiation Oncologist
Piero Nicolai (Italy) – Head and Neck Surgeon
Ioanna Nixon-Fragandrea (United Kingdom) – Clinical Oncologist
Sandra Nuyts (Belgium) – Radiation Oncologist
Petr Szturz (Czech Republic) – Medical Oncologist