Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου [email protected]
  • en

Menu

Προσκεκλημένοι ομιλητές

3ο Πανελλήνιο Πολυεπιστημονικό Συνέδριο για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου

Paolo Bossi (Italy) – Medical Oncologist
Jean Bourhis (Switzerland) – Radiation Oncologist
Christos Christopoulos (France) – Radiation Oncologist
George Garas (United Kingdom) – Head and Neck Surgeon
Apostolos Karkanevatos (United Kingdom) – Otolaryngologist
Jozsef Lövey (Hungary) – Radiation Oncologist
George Mochloulis (UK) Head & Neck Thyroid Surgeon
Esma Saada (France) Medical Oncologist
Petr Szturz (Czech Republic) – Medical Oncologist