Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου [email protected]
 • en

Menu

Κύρια θέματα

3ο Πανελλήνιο Πολυεπιστημονικό Συνέδριο για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου

The scientific program will include sessions on the following topics:

 • HPV positive oropharyngeal cancer
 • Oral cavity cancer
 • Locally recurrent disease
 • Laryngeal and hypopharyngeal cancers
 • Supportive care
 • Molecularly targeted therapies
 • Immunotherapy for HNC
 • Present and future of head and neck cancer immunotherapy
 • New molecular techniques for the diagnosis of head and neck cancer
 • The role of pathologist in evaluating surgical specimens
 • Surgical management of skin cancer in the head and neck
 • Management of thyroid cancer
 • Nasopharyngeal cancer: Role of chemotherapy
 • Multidisciplinary Tumor Board

Invited program

 • Lectures
 • Keynote lectures
 • Postgraduate Course Educational Lectures
 • Round table discussions
 • Multidisciplinary tumor boards