Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου [email protected]
  • en

Menu

Κύρια θέματα

5ο Πολυεπιστημονικό Συνέδριο για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου featured

Το επιστημονικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει συνεδριάσεις στα ακόλουθα θέματα:

  • Εκπαιδευτικές Διαλέξεις
  • Συζήτηση Ογκολογικών περιστατικών
  • ΗPV και καρκίνος του στοματοφάρυγγα
  • Υποστηρικτική αγωγή
  • Υποτροπή νόσου
  • Νεότερα δεδομένα στην ανοσοθεραπεία