Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου [email protected]
  • en

Menu

Επιτροπές

5ο Πολυεπιστημονικό Συνέδριο για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου featured

Οργανωτική Επιτροπή

Dimitrios Moraitis
Athanassios Argiris
Konstantina Tsamasioti
Christos Georgalas
Effie Petinellis
Konstantinos Dardoufas
Konstantinos Papakostas

Επιστημονική Επιτροπή

Athanassios Argiris
Mirsini Balafouta
Konstantinos Dardoufas
Christos Georgalas
Ioannis Konstantellos
Αthanasios Kotsakis
Dimitrios Moraitis
Κonstantinos Papakonstantinou
Konstantinos Papakostas
Effie Petinellis
Nikolaos Pleuris
Varvara Skia
Konstantia Tsamasioti
Αikaterini Vlastou