Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου [email protected]
  • en

Menu

Κύρια θέματα

4ο Πανελλήνιο Πολυεπιστημονικό Συνέδριο για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου

Το επιστημονικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει συνεδριάσεις στα ακόλουθα θέματα:

  • Εκπαιδευτικές Διαλέξεις
  • Διαλέξεις
  • Τοπικά προχωρημένος καρκίνος του λάρυγγα
  • Συζήτηση Περιστατικών: HPV θετικός καρκίνος στοματοφάρυγγα
  • Υποστηρικτική αγωγή
  • Υποτροπή νόσου
  • Δεύτερη γραμμή θεραπείας για τον υποτροπιάζοντα/μεταστατικό καρκίνο κεφαλής/τραχήλου
  • Νέα δεδομένα για τη θεραπεία πρώτης γραμμής του υποτροπιάζοντα/μεταστατικού καρκίνου κεφαλής και τραχήλου
  • Μικροκαρκίνωμα του θυρεοειδούς