Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου [email protected]

Menu

6ο Πολυεπιστημονικό Συνέδριο για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου

6ο Πολυεπιστημονικό Συνέδριο για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου featured

Γενικές πληροφορίες

Διοργάνωση

Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου (EEOKT)
Βλασσοπούλου 14, 11741 Αθήνα
Tηλ: 210 9232744
Φαξ: 216 7005938
E-mail: [email protected]
Website: heshno.org

Ημερομηνία

13 – 14 Οκτωβρίου 2023

Χώρος διεξαγωγής

Συνεδριακό Κέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ», Μητέρα, Μαρούσι

Εγγραφή

Η εγγραφή είναι δωρεάν. Η προεγγραφή είναι απαραίτητη και πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας www.livetime.gr. Σας δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχετε είτε με φυσική παρουσία είτε με διαδικτυακή συμμετοχή.

Οδηγίες εγγραφής: Η δημιουργία λογαριασμού χρήστη στη πλατφόρμα είναι δωρεάν και απαραίτητη. Παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

1o βήμα: Προχωρήστε στην εγγραφή σας στη σελίδα www.livetime.gr
2ο βήμα: Επιλέξτε την εκδήλωση
3ο βήμα: Πατήστε στο πεδίο που εμφανίζεται «Εγγραφείτε στην Εκδήλωση»

Επίσημη γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Οι διαλέξεις από τους προσκλεκλημμένους του εξωτερικού θα διεξαχθούν στα Αγγλικά. Δεν θα παρέχεται ταυτόχρονη μετάφραση.

Μοριοδότηση – Πιστοποιητικό

Το Συνέδριο μοριοδοτείται με 14 μόρια (Credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση Πιστοποιητικού είναι η συμπλήρωση ελάχιστου ποσοστού 60% επί των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος. Ο σύνδεσμος λήψης του πιστοποιητικού σας θα εμφανιστεί αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης και θα παραμείνει ενεργός για μία εβδομάδα.

Γραμματεία οργάνωσης συνεδρίου

Scientific | Cultural Events and Publications
Tηλ: 2107240039
Email: [email protected]
Website: www.scep.gr